Controle van de mengverhouding

Controle van de mengverhouding

Wekelijkse c.q. tweewekelijkse controle van de mengverhouding:

  • Mengverhouding, brix meten
  • Invullen bijvullijst
  • Verhogen van de mengverhoudingen
  • Controleren c.q. bijvullen van de olie smeersystemen
  • Afzuigen van de vreemde olie van de toplaag
  • Opname van uw producten, hoeveelheid afvoer
  • Bestellingen doorgeven