Maandelijkse kwaliteitscontrole

Maandelijkse kwaliteitscontrole

Maandelijkse kwaliteitscontrole, op de werkplek, van uw koelsmeermiddelen, volgens ISO:

 • Mengverhouding, brix meten
 • Ph‐waarde
 • Temperatuur
 • Geleiding
 • Bacteriën
 • Gisten
 • Schimmels
 • Hd, Ni, Cu, Co
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen een analyserapport
Controle van de mengverhouding

Controle van de mengverhouding

Wekelijkse c.q. tweewekelijkse controle van de mengverhouding:

 • Mengverhouding, brix meten
 • Invullen bijvullijst
 • Verhogen van de mengverhoudingen
 • Controleren c.q. bijvullen van de olie smeersystemen
 • Afzuigen van de vreemde olie van de toplaag
 • Opname van uw producten, hoeveelheid afvoer
 • Bestellingen doorgeven
Reinigen van machines

Reinigen van machines

Het reinigen van uw machines:

 • Toevoegen van systeemreiniger
 • Leegpompen van de reservoirs
 • Reiniging van de machine/reservoir etc.
 • Schoonspuiten van de vloer onder/rondom de machine
 • Het vullen van de reservoirs, op de juiste mengverhouding met uw eigen koelsmeermiddel
 • Het aftappen van de leidingen
 • Het poetsen van de buitenkant van de machine
 • Het afvoeren van de oude boor‐ en snijolie

Recyclen van gebruikte koelsmeermiddelen

Het recyclen van gebruikte koelsmeermiddelen, vermindering van de afvoer:

 • Van te voren wordt de kwaliteit gemeten, deze moet goed zijn
 • De vloeistof gaat door een separator en wordt opgevangen in schone containers
 • Reiniging van de machine/reservoir etc.
 • De vloeistof in de containers terugdoen in de reservoirs
 • Dit bovenstaande is ook goed te doen met snij‐ of slijpolie
Afvoeren

Afvoeren

Het afvoeren van (conform milieu‐wetgeving):

 • Oude boor‐ en snijolie
 • Olie
 • Oplosmiddelen
 • Filtermatten
 • Oliehoudend garageafval
 • Oud ijzer
 • Overig bedrijfsafval
Leveren van randapparatuur

Leveren van randapparatuur

Het leveren van randapparatuur, o.a. voor verlenging van de standtijd van de emulsie:

 • Mengapparaten
 • Refractometers
 • Bandskimmers
 • Olie afscheiders
 • Separatoren
 • Elektrostatische filters
 • Smeersystemen
 • Bandfilters
 • Spanenzuigers
 • Enkel‐ of dubbelwandige containers
 • Koelers
Moleculaire reiniging

Moleculaire reiniging

Onze reiniging is op moleculair niveau. De stervormige kristallen slijten, als het ware, zijn eigen scherpe randen af aan het te behandelen materiaal. Door de juiste druk worden alleen minuscule laagjes verwijderd tot aan het materiaal, wat dan weer ‐ geheel in nieuwstaat ‐ te voorschijn komt.